Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Tracts

Tracts in Czech


136-2-Bionik-Tschechisch-L-1

Prof. Dr. Werner Gitt

Czech: Bionics - Learning from God's ideas

Bionika – poučení z Božích idejí

10 Seiten, Best.-Nr. 136-2, Kosten- und Verteilhinweise


120-2-Himmel-Tschechisch-L-1

Prof. Dr. Werner Gitt

Czech: How can I get to Heaven?

Jak se dostanu do nebe?

8 Seiten, Best.-Nr. 120-2, Kosten- und Verteilhinweise


134-2-Geht-es-auch-ohne-Jesus-Tschechisch-L-1

Prof. Dr. Werner Gitt

Czech: Is it possible without Jesus?

Jde to také bez Ježíše?

10 Seiten, Best.-Nr. 134-2, Kosten- und Verteilhinweise


139-2-Herr-ueber-Raum-Tschechisch-L-1

Prof. Dr. Werner Gitt

Czech: Jesus - Lord of space and time

Ježíš - Pán nad prostorem a časem

12 Seiten, Best.-Nr. 139-2, Kosten- und Verteilhinweise


129-2-Der-Mensch-Tschechisch-D

Prof. Dr. Werner Gitt

Czech: Man - An ingenious design

Člověk – geniální konstrukce?

10 Seiten, Best.-Nr. 129-2, Kosten- und Verteilhinweise


127-2-Reise-Tschechisch-L-1

Prof. Dr. Werner Gitt

Czech: One-way Journey

Cesta bez návratu

10 Seiten, Best.-Nr. 127-2, Kosten- und Verteilhinweise


130-2-Erde-Tschechisch-L-1

Prof. Dr. Werner Gitt

Czech: Our Earth - An extraordinary Planet

Naše Země – úžasná planeta

10 Seiten, Best.-Nr. 130-2, Kosten- und Verteilhinweise


131-2-Widerlegung-Tschechisch-L-1

Prof. Dr. Werner Gitt

Czech: Refuting of evolution by natural laws

Přírodní zákony popírají evoluci

10 Seiten, Best.-Nr. 131-2, Kosten- und Verteilhinweise


128-2-Einladung-Tschechisch-L-1

Werner Gitt

Czech: The Greatest Invitation

Největší pozvání

10 Seiten, Best.-Nr. 128-2, Kosten- und Verteilhinweise


124-2-Darwin-Tschechisch-L-1

Prof. Dr. Werner Gitt

Czech: What Darwin couldn´t know

Co Darwin ještě nemohl vědět

8 Seiten, Best.-Nr. 124-2, Kosten- und Verteilhinweise


143-2-Corona-Tschechisch-L-1

Prof. Dr. Werner Gitt

Czech: What does Corona have to do with God?

Co má koronavirus společného s Bohem?

10 Seiten, Best.-Nr. 143-2, Kosten- und Verteilhinweise


Tschechisch__Wer_497719f472bc0.jpg

Prof. Dr. Werner Gitt

Czech: Who is the Designer?

Kdo je Stvořitel?

8 Seiten, Best.-Nr. 123-2, Kosten- und Verteilhinweise


132-2-Leid-Tschechisch-D8

Prof. Dr. Werner Gitt

Czech: Why is there so much suffering?

Proč je tolik utrpení?

10 Seiten, Best.-Nr. 132-2, Kosten- und Verteilhinweise


125-2-und-er-existiert-doch-tschecjisch-l-1

Prof. Dr. Werner Gitt

Czech: … and He DOES exist!

A přece existuje - náš Bůh!

8 Seiten, Best.-Nr. 125-2, Kosten- und Verteilhinweise


140-2-Wissenschaftler-Tschechisch-L-1

Prof. Dr. Werner Gitt

French: Why as a scientist I believe the Bible

Proč jako vědec věřím Bibli

12 Seiten, Best.-Nr. 140-2, Kosten- und Verteilhinweise