We use cookies to make this website more userfriendly (more information).

Articles

Articles in Czech


Questions from BTM (a Czech magazine) to Prof. Werner Gitt

Rozhovor prof. Wernera Gitta pro Brněnskou tiskovou misii (BTM)

1. Jaká byla Vaše osobní cesta k Bohu?

Když jsme po válce bydleli v Saaße, malé vesnici v Dolním Sasku, konala jedna zdravotní sestra ve svém malém jednopokojovém bytě každou neděli dětskou besídku. Děti z vesnice mne tam pozvaly. Poprvé ve svém životě jsem slyšel příběhy o Ježíši.

PDF-Download more  

How I give my life to Jesus

Jaká je cesta k zachraňující víře?

Pročtením tohoto letáku jste dospěli k jistotě, že chcete také patřit Ježíši. Bible říká, že ten, kdo patří Ježíši, má věčný život a tím také získává občanství v nebi (List Filipským 3,20): „Kdo věří v Syna [Božího], má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává“ (Jan 3,36).

PDF-Download more