We use cookies to make this website more userfriendly (more information).

Articles

Articles in Slovak


How I give my life to Jesus

Aká je cesta k zachraňujúcej viere?

Prečo sa oplatí, aby človek strávil večnosť v nebi? Pretože alternatíva k nebu je len jedna, a tou je peklo. Žiaľ, do mnohých cirkví sa dostal duch doby a peklo sa už dávno ignoruje. Ježiš ale existenciu pekla vo svojich kázňach nielen dosvedčuje, ale pred ním aj veľmi dôrazne varuje: „Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zhynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla” (Matúš 5,29). 

PDF-Download more