We use cookies to make this website more userfriendly (more information).

Articles

Articles in Dutch


Turning to Jesus Christ

Hoe ik mijn leven aan de Heer Jezus overgeef

U heeft ingezien, dat u de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, nodig hebt om het eeuwige leven te ontvangen. Het onderstaande stukje kan u helpen om de noodzakelijke stappen te zetten, zodat u daarna er zeker van kunt zijn, door de Heer Jezus te zijn aangenomen.

PDF-Download more  

Experience at the lecture: "What was the Star of Bethlehem?"

Belevenis bij de lezing: ‘Wat was de ster van Bethlehem?‘

Pas geleden – het was zondag 15 november 2015 – had ik in een Iraanse christelijke samenkomst mijn powerpoint lezing over het thema van mijn pas verschenen boek: ‘Wat was de ster van Bethlehem?‘

PDF-Download more  

Interview from "Licht im Osten" with Werner Gitt

Interview voor het Russische tijdschrift „geloof en leven“

V1: Kunt u iets over uw familie vertellen, zodat wij een voorstelling hebben. Waar bent u geboren en waar hebt u uw kinderjaren doorgebracht?

PDF-Download more  

Marvels and Marvellousness

Wonderen enwonderlijke dingen

Zoals de titel al vermeldt, gaat het in dit boek om wonderen en wonderlijke dingen. Onder wonderen verstaan wij al die gebeurtenissen, die de Bijbel als daden en tekenen van God meedeelt, die wij toch normaal gesproken niet op die manier beleven.

PDF-Download more  

How did Atheism come about in science?

Hoe ontstond het atheïsme in de natuurwetenschappen?

Voor wetenschappers, zoals de grondlegger van de klassieke werktuigkunde Isaak Newton, was  het heelal een duidelijke verwijzing naar de wijsheid van God. Maar hoe kon het tot een triomftocht van het atheïsme komen, juist in de natuurwetenschappen?

PDF-Download more  

What is the human?

Wat is de mens?

Wat is de mens dat U aan hem denkt, en het mensenkind dat U naar hem omziet?

Psalm 8:5

PDF-Download more  

A true stork story

Een echt gebeurd verhaal over een ooievaar

Ik zou dit echt gebeurde verhaal voor onzin hebben afgedaan wanneer ik dit niet zelf zou hebben beleefd.

In het begin van de twintiger jaren (1920) zag men op een boerderij in het Samland (noordelijk Oostpruisen) vaak een ooievaar in een plechtige houding rondwandelen. Het hele gezin hield van de vogel en gaf hem te eten. Dit gezin was heel bijzonder op deze huisvriend gesteld.

PDF-Download more  

The ingenious creation

De geniale schepping

Een blik in het gebied van de levende wezens toont ons hoe complex en doelgericht alle details zijn uitgevoerd. Van de totale werking van de organen (bijv. hart, lever en nieren) hangt in de meeste gevallen het leven af. 

PDF-Download more  

The most disparate swap

De meest ongelijke ruil

Onvergetelijk is voor mij die periode uit mijn schooltijd waarin we met groot enthousiasme postzegels verzameld hebben. Vóór het begin van de lessen op school gingen we in een gemetselde schacht zitten, die tot de kelderramen van de school hoorde.

PDF-Download more  

Did God use theory of evolution as a method of creation?

Gebruikte God de evolutie als scheppingsmethode

Veel christenen hebben vrede gesloten met de evolutieleer en zijn tot de opvatting gekomen dat God door evolutionaire processen de wereld en al het leven schiep. Hoe moeten wij deze zogenaamde ‘theïstische evolutie‘ Bijbels duiden?

PDF-Download more  

The star of Bethlehem

De ster van Bethlehem

In deze wereld zijn er veel catastrofes geweest. Maar wat was de allergrootste catastrofe? Was het de ondergang van de Titanic of de Tweede Wereldoorlog? De allergrootste catastrofe was de zondeval in de hof van Eden.

PDF more  

The ingenious life-saving raft

Het geniale reddingsvlot

Wereldwijd zijn er ongeveer 13.000 mierensoorten. Overstromingen na hevige regenval kunnen bestaande bedreigingen in gang zetten en een hele mierenkolonie uitroeien. 

PDF-Download more  

Wherefore there are stars?

Waartoe zijn er sterren?

Waarom zijn er sterren? Ik geloof dat we er allen wel eens over nagedacht hebben als we ’s avonds laat gaan wandelen en de nachtelijke hemel zien met de vele sterren. En dan stelt men zich de vraag: waarom zijn die er eigenlijk, waartoe dienen ze, wie heeft ze gemaakt of zijn die uit zichzelf ontstaan? Vele vragen komen er op wanneer wij naar deze sterrenhemel kijken. Daarom hebben wij dit thema: waarom zijn er sterren?

PDF-Download more  


An experience in Canada

Wanneer God een plan heeft - Een bijzondere belevenis in Canada

PDF-Download more