We use cookies to make this website more userfriendly (more information).

Articles

Articles in Dutch


Marvels and Marvellousness

Original title in German: "Wunder und Wunderbares"

Wonderen enwonderlijke dingen

Zoals de titel al vermeldt, gaat het in dit boek om wonderen en wonderlijke dingen. Onder wonderen verstaan wij al die gebeurtenissen, die de Bijbel als daden en tekenen van God meedeelt, die wij toch normaal gesproken niet op die manier beleven.