We use cookies to make this website more userfriendly (more information).

Articles

Articles in Hungarian


Found Jesus on YouTube

Megtaláltam Jézust – a You Tube segítségével

Eredeti cím: Über YouTube zu Jesus gefunden
Fordította: Máté Zsuzsa (2020. február)

Kedves Gitt professzor úr[1],

nem tudom biztosan, hogy valóban elérhető-e a Bruderhand Misszió e-mail címén, mégis remélem, hogy megkapja és elolvassa a levelemet. Sophiának hívnak, 27 éves vagyok, és körülbelül nyolc héttel ezelőtt tértem meg Jézushoz. Régebben ha megkérdezték, hiszek-e Istenben, mindig igennel válaszoltam, ennél több viszont már nem érdekelt.

Szeretném még megemlíteni, milyen volt a kapcsolatom az édesanyámmal. Évekig haragudtam rá. Ez tizenhárom éves koromban kezdődött, és végül odáig vezetett, hogy teljesen megszakítottam vele a kapcsolatot, amikor két évvel ezelőtt Frankfurtba költöztem. Még az esküvőmre se hívtam meg. Ez valamennyire jelzi mekkora gyűlölet volt bennem. Amikor aztán közelebb kerültem Jézushoz, teljesen megváltozott a hozzáállásom. Újra és újra felmerült bennem a kérdés, hogy tetszik-e ez vajon a mi Urunknak. Valószínűleg nem, gondoltam, és ilyenkor az ötödik parancsolat jutott eszembe. Ezenkívül úgy gondolom, az Úr soha nem hagyhatná jóvá, hogy valaki azért taszít el magától egy másik embert, mert önmagának nem tud megbocsátani. Az Úr megajándékozott azzal, hogy ezt felismerjem, amiért nagyon hálás vagyok neki. Ma már nagyszerűen megértjük egymást az édesanyámmal.

Még valamit szeretnék megírni magamról. Négyszeres anyuka vagyok, négy fiam van, van köztük egy kilencéves autista, a legkisebb pedig éppen öt hónapos.

De hogy került sor arra, hogy komolyan Jézushoz forduljak? Azzal kezdődött, hogy a férjem mostohaapja megtért, és állandóan Jézusról beszélt. Figyelmesen hallgattam. Ez körülbelül egy évvel ezelőtt volt. Addig nem foglalkoztam a hit dolgaival, de azután történt valami számomra lényeges dolog. Volt egy olyan különös álmom, amilyen még soha. Sajnos azt már nem tudom, miről szólt ez az álom. Abban viszont teljesen biztos vagyok, hogy Jézus beszélt velem álmomban. Nem tudom megismételni, mit mondott, mert egy olyan nyelven szólt hozzám, amit én nem értek. Csak azt tudom, hogy teljesen egyértelműen és tudatosan válaszoltam neki. Nagy szeretetet éreztem. Amikor felébredtem, ez volt az első gondolatom: vajon mit mondott nekem, miről beszélt?!

Ez az álom nagyon megdöbbentett, de egyáltalán nem féltem, inkább odaadással és jó érzésekkel voltam tele. Így történt, hogy elővettem a Bibliámat, és olvasni kezdtem. Két héttel később édesapám, aki már régen hívő, küldött nekem egy mp3 formátumú igehirdetést. Az nem szerepelt rajta, ki beszél. Ezt gondoltam: nahát, milyen nagyszerűen prédikál ez az ember! Néhány nap múlva édesapám még egy igehirdetést küldött. Ez is nagyon megszólított. Annyira megindított, hogy mindenképpen hallani akartam, mi mindent mond még ez az ember Istenről. Tehát beírtam a You Tube-on: igehirdetések Jézusról, és – mintha mi se volna természetesebb – előbukkant ön.

Akkor azt is megtudtam, hogy amiket előzőleg hallgattam, azok az ön igehirdetései voltak. Már az első igehirdetés nagyon megérintett. És pontosan ezért írok ma önnek, Gitt úr. Szeretnék szívből köszönetet mondani. Szavaival és azzal a meggyőződéssel, ahogyan beszél, nagyon közel vitt Jézushoz, pontosabban nem is odavitt, sokkal inkább megtérített hozzá. Nagyon-nagyon köszönöm a szolgálatát és az üzenetét! Időközben megkaptam több traktátusát, és szeretném ezeket eljuttatni az emberekhez. Mindenkinek meg kell ismerni önt és szeretetteljes mondanivalóját Jézusról. Ezentúl mindig lesz néhány traktátus a táskámban – minden eshetőségre készen :)

Áldja meg és őrizze meg az Úr! Ragyogtassa önre az orcáját, és könyörüljön önön! Fordítsa önre orcáját az Úr, és töltse be békességgel! Ámen.

Szívemből köszönöm.

Szeretettel üdvözli

Sophia Lozano

Sophia Lozano Fernandez, D-60528 Frankfurt am Main (Deutschland)

 

[1]            Ez a személyes levél 2019.12.21-én érkezett Werner Gitthez a Bruderhand Misszió közvetítésével. A honlapon történő közreadásához Sophia Lozano hozzájárult.